اسکیل آپ

۷ نمونه‌ مقیاس پذیری کسب و کار

همه پروژه‌های کارآفرینانه، صرف نظر از اهدافی که دنبال می‌کنند، نیازمند مقیاس پذیری هستند. این مقیاس پذیری برای تحقق رشد بدون از دست دادن مشتریان

اسکیل آپ

ریسک در شرکت های در حال اسکیل

شناسایی ریسک برای شرکت های در حال اسکیل در این مطلب در ارتباط با این موضوع بحث می شود که در یک اکوسیستم کارآفرینانه شرکتها