6 ویژگی مهم تیم در اسکیل استارتاپها

آنچه در این مقاله می‌خوانید ...

تیم یکی از عواملی است که موثرترین نقش را در اسکیل استارت آپ ها ایفا می کند. تیم گروهی از افراد است که هدفی مشترك دارند و دستیابی به آن هدف مشترك، تنها با مشارکت و همکاری مناسب اعضای آن ممکن می شود. از سوی دیگر در صورتی که وظایف میان اعضاء تیم بر اساس هدف، به خوبی تقسیم شود و مکمل هم باشد بشدت بر اثر بخشی آنها تاثیرگذار است.

به تیم های استارت آپی از دو منظر می توانیم نگاه کنیم. اول اینکه به این دلیل که استارت آپها اکثرا تیمی راه اندازی می شوند، تیم بنیانگذار یا کارآفرین نقشی مهم و اساسی در موفقیت آن ایفا می کند. چرا که در شروع به کار اکثر استارت آپها، تیم کارآفرین همه  فعالیت های مورد نیاز استارت آپ را انجام می دهند. از طرف دیگر با گذشت زمان که استارت آپ بزرگتر می شود، استخدام ها شروع شده و تیم های تخصصی شکل می گیرد. اینجاست که نقش تیم های تخصصی غیرکارآفرین در موفقیت و اسکیل استارت آپ اهمیت پیدا می کند.

چرا تیم در موفقیت استارت آپ نقش بسزایی دارد؟

این که کار تیمی خوب منجر به موفقیت استارت آپ ها می شود، ممکن است  منجر به بوجود آمدن سؤالاتی شود. اول اینکه اصلا کار تیمی دقیقا چیست و چگونه می توانیم آن را اندازه گیری کنیم؟ چرا و چطور کار تیمی با موفقیت استارت آپ در ارتباط است؟ بین کار تیمی و اقدامات مختلفی که منجر به موفقیت یک استارت آپ در اسکیل کردن که نتیجه آن رضایت اعضای تیم است چه ارتباطی وجود دارد؟  شاختر، Schachter) 2018) که یکی از پژوهشگران در حوزه تیم است، مفهوم جامعی از همکاری در تیم ها با نام کیفیت کار تیمی (TWQ مخفف Team work Quality) را توضیح می دهد: “. گروهی از افراد شامل سه یا چند نفر، که در یک سازمان با هم همکاری می کنند. این افراد خود را به عنوان اعضاء سازمان درک می کنند که این درک هویت آنها را شکل می دهد  و دیگران نیز آنها را با همین هویت می شناسند و در یک کار مشترک با هم همکاری دارند. “

در کنار مزایایی که تیم می تواند برای اسکیل داشته باشد، پیچیدگی های خاص خود را که نتیجه ارتباطات درون تیمی می باشد، نیز دارد. اینکه اعضای تیم چقدر کار تیمی را بلد باشند و بتوانند با هم کار کنند و مدیران بالا دستی با مهارت های کوچینگ بتوانند این کار تیمی را بهبود بدهند، بسیار مهم است. بسیاری از استارت آپ های موفق چه در مرحله استارت آپ و چه پس از اسکیل تمهیداتی را برای بهبود کار تیمی در نظر گرفته اند. به عنوان مثال زنگ های تفریحی که در آن اعضای تیم با یکدیگر بازی های کامپیوتری انجام می دهند. این باعث بلاتر رفتن سطح خلاقیت و همچنین بهبود کار تیمی با ایجاد رفاقت بیشتر می گردد. همچنین جلسات هفتگی یا ماهیانه کافه که کاملا غیر رسمی بوده و اعضای تیم به همراه مدیرانشان ساعات مفرحی را در کافه با هم سپری می کنند. همچنین رفتن به دامان طبیعت و بوت کمپ های چند روزه نیز نمونه دیگری است که مدیران برای بهبود کار تیمی و همراه شدن اعضای تیم در راستای اهدافی که قصد رسیدن به آن را دارند، بکار می گیرند. از طرف دیگر افرادی که توانایی انجام کار تیمی را با تیمی خاص و یا به طور کلی با هیچ تیمی ندارند، پس از یک دوره کوچیک اختصاصی این توانایی را آموخته و یا در غیر اینصورت از تیم حذف می شوند تا از بهره وری و اثر بخشی تیم نکاهند.

هر موفقیتی نیازمند به یک مشاور و کوچ هست اگر دوست دارید تفاوت کوچینگ با مشاوره را بهتر بقهمید خواندن این مقالع توصیه می شود.

به طور کلی اکثر استارت آپ ها تیمی راه اندازی می شوند. تیم بنیان گذار نقشی اساسی در موفقیت یا شکست استارت آپ ایفا می کند. چند عامل که بر اساس آنها تیم بنیان گذار می تواند به اسکیل و موفقیت استارت آپ کمک نماید شامل موارد زیر است:

۱- داشتن تجربه راه اندازی استارت آپ یا کسب و کار

راه اندازی کسب و کار مرحله است که چالش های خاص خودش را دارد، چه از نظر سنجش بازار و پیدا کردن فرصت جذاب، چه از نظر جمع آوری منابع مالی و استقرار و در آخر چالش های قانونی و مجوزها. همه این موارد برای فردی که برای اولین بار با آنها برخورد کرده و انتظارشان را نداشته باشد، چالش محسوب می شود. اما برای کسی که قبلا این مسیر را طی کرده است مراحلی است برای رسیدن به یک مقصد جذاب که سر و شکل گرفتن یک کسب و کار می باشد. بنا بر این در صورتی که خداقل یکی از بنیانگذاران در گذشته تجربه راه اندازی یک یا چند کسب و کار را داشته باشند کمک شایانی به موفقیت استارت آپ خواهد کرد.

2- داشتن تجارب و تخصص های متنوع

در صورتی که اعضای تیم بنیانگذار در زمینه های متنوعی تخصص داشته باشند نسبت به حالتی که تمامی اعضاء دارای یک تخصص و زمینه تجربی باشند استارت آپ موفق تر خواهد بود. داشتن تخصص در زمینه های متنوع به اعضاء تیم بنیانگذار کمک می کند هر کدام جنبه ای از کسب و کار را به صورت تخصصی بررسی کنند و این منجر به داشتن یک دید جامع تخصصی به استارت آپ می شود که در نتیجه آن سطح عملکرد استارت آپ بالا خواهد رفت.

3- داشتن تجربه اسکیل

 یکی از مهمترین مواردی که می تواند به اسکیل استارت آپ کمک کند این است که یک یا چند بنیان گذار آن استارت آپ در گذشته اسکیل را تجربه کرده باشند. اینکه لزوما این تجربه برای فرد به عنوان یک بنیانگذار اتفاق افتاده باشد ملاک نیست، بنیانگذارن ممکن است در استارت آپی به عنوان کارمند مرحله اسکیل کردن یک استارت آپ را تجربه کرده باشند. این تجربه ارزشمند آنها را با چالش های اسکیل آشنا می کند. چالش هایی که در صورت عدم پیش بینی می تواند لطمات جبران ناپذیری را به استارت آپ وارد کند. به عنوان مثال یک مصاحبه میدانی با بنیانگذاران نشان می دهد یکی از بزرگ ترین درس هایی که تجربه اسکیل به آنها داده است این بوده که در صورتی که استارت آپ از ابتدا مقیاس پذیر طراحی نشود، می تواند کار اسکیل را بسیار دشوارتر کند. آنها مقیاس پذیری را در مقیاس پذیر نمودن بوم و مدل کسب و کار که تمامی موارد مهم مانند محصول و مدل درآمدی را شامل می شود و مقیاس پذیر کردن ساختار و فرآیند ها عنوان کردند.

۴- داشتن تجربه کار تیمی در گذشته

اعضای تیم هایی که در گذشته تجربه همکاری با یکدیگر را دارند، در انجام فعالیت های تیمی موفق تر هستند زیرا در همکاری های پیشین کار تیمی با یکدیگر را بخوبی آموخته اند و شناخت کافی را از هم دارند. به همین دلیل است که مدیران کار آزموده برای استخدام افراد جدید از کارمندان خوب خود کمک گرفته و از آنها می خواهند در صورتی که در گذشته در آن زمینه همکار خوبی داشتند، وی را را معرفی کنند و پورسانت بگیرند. کارمندان نیز بشدت استقبال می کنند زیرا علاقه مند به همکاری با دوست و همکار قدیمی خود هستند و از سوی دیگر پورسانت نیز دریافت خواهند کرد. بر این اساس  برخورداری از تجربه کار تیمی در گذشته، می تواند مسیر رسیدن به هدف برای تیم را که نتیجه آن اسکیل استارت آپ است، هموار نماید.  

۵- داشتن تعهد

تعهد کارکنان به سازمان و اهدافش یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد و اسکیل است. از طرفی انگیزاننده های کسب و کار باید به گونه ای باشند باشد که افراد تنها به دلیل آورده های مالی کار نکنند و از سوی دیگر تعهد عاملی درونی است که شاید باید از کودکی آموزش داده شود. وفاداری و تعهد اعضاء تیم، در مرحله اول نسبت به شرکت و اهدافش و در همین راستا نسبت به تیمی که در آن قرار گرفته و وظایفی که در آن تیم بر عهده فرد است، بروز پیدا می کند. بر این اساس شخصی که علاقه دارد مدت زمان طولانی را در یک کسب و کار بماند وفاداری و تعهد بیشتری نسبت به آن پیدا می کند. اینجاست که نقش مدیر برای ماندگار و در نتیجه متعهد نمودن کارمندان برجسته می گردد. استفاده از نظرات و ایده های کارمندان، قدرشناسی از زحمات آنها و دادن سهام ماندگاری نمونه ای از اقدامات مدیر در این راستا می تواند باشد. از سوی دیگر مدیران می بایست در زمان استخدام به عامل تعهد به عنوان یکی از معیارهای استخدام توجه بالایی داشته باشند. بررسی رزومه فرد از لحاظ میزان ماندگاری در مشاغل پیشین، تماس با مدیران پیشین فرد متقاضی و پرسیدن سوال های مرتبط با این ویژگی می تواند در انتخاب افراد متعهد موقر باشد.

۶- خلاق بودن اعضای تیم

عامل دیگری که می تواند بر اثر بخشی تیم های تخصصی در اسکیل استارت آپ نقش بسزایی داشته باشد خلاق بودن اعضا و در نهایت تیم است. خلاقیت نیز مانند تعهد عاملی است که هم باید به هنگام استخدام در نظر گرفته شود و هم پرورانده شود. در نتیجه مدیران در این ویژگی تیمی موقر بر اسکیل نیز دخیل هستند. استخدام افراد خلاق و جوان یکی از ملاک های کسب و کارهای پویا و پیشرو است. از سوی دیگر خلاقیت می بایست بکار گرفته و پرورانده شود. مدیران با برگزاری جلسات فکر و خلاقیت روتین بین تیم های تخصصی و به صورت میان تیمی خلاقیت را در سازمان نهادینه کرده و با بکارگیری فکرهای خلاق و استفاده بهینه از آنها خلاقیت بیشتر را تشویق می کنند.

و در نهایت...

بر اساس آنچه ذکر گردید تیم های بنیانگذار و تخصصی نقشی اساسی را در تسهیل و رساندن یکی استارت آپ به مرحله اسکیل ایفا می نمایند. مدیران دانا و با تجربه با آگاهی از این نقش حیاتی تیم به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر موفقیت کسب و کار، با داشتن کسب و کار پویا و پیشرو تمایز خود را در رقابت تنگاتنگ بازار و صنعت نشان می دهند.

راستی موفقیت استارتاپ شما به وسیله بیزینس کوچینگ آسان و سریع می شود پس خواندن این مقاله خیلی بهتون کمک میکنه.

در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام فرم درخواست مشاوره را پر کنید.

فائزه حنیف زاده

فائزه حنیف زاده

دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران - مشاوره رشد کسب‌وکار

دیدگاهی در مورد “6 ویژگی مهم تیم در اسکیل استارتاپها

 1. کامران صادقی گفت:

  بسیار عالی

  1. تیم محتوای گروه مشاوران غزال گفت:

   ممنون از حضور و همراهیتون جناب مهندس صادقی

 2. اقبالی گفت:

  مقاله علمی و مفیدی است.
  مطالعه ش رو پیشنهاد می کنم.
  ممنون از گروه غزال و خانم حنیف زاده.

  1. تیم محتوای گروه مشاوران غزال گفت:

   ممنون دوست عزیز
   خوشحالیم مفید بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیس بوک تویتر پینترست linkedin واتس آپ واتس آپ تلگرام
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.

فیلم دوره آموزشی اسکیل آپ

درحال بارگذاری لینک دانلود...