مقالات رشد و توسعه فردی

تصمیم گیری گروه مشاوران غزال

نقش تصمیم گیری مدیران در موفقیت کسب و کار

تصمیم گیری از اون مهارتهای مهمه که باید هر مدیر یا حتی هر فردی خوب بلد باشه و روش کار کنه . مخصوصا مدیر باشی و این تصمیم کل بیزینست را تحت تاثیر قرار بده… سیر تا پیاز موضوع تصمیم گیری تو این درس اومده…

رشد کسب و کار و انگیزه مدیران

تاثیر انگیزه مدیران بر اوج گرفتن کسب و کار

وقتی مدیر انگیزه و اشتیاق سوزان نداشته باشه برای موفقیت تیمش برای موفقیت و رشد بیزینسش دیگه چطوری میتونه تو چالشها موفق باشه؟ چطور میتونه به تیمش انگیزه بده؟ این درس برای شماست که نیاز دارین انگیزه بهتری داشته باشین

اهمیت خودکنترلی در رشد و اسکیل

خودکنترلی و عوامل درونی رهبری کسب و کار نه تنها از عوامل دیرونی اهمیت کمتری ندارند بلکه در بسیاری از بیزینسها این موضوع حتی مهمتر نیز است.

کارکردن در شرایط کم خوابی

اگر در شرایط کم‌خوابی قرار گرفتید، چگونه کار کنید؟ به اندازه بخوابید! توصیه‌ای که ما همیشه شنیده‌ایم. این توصیه به

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.