چرا باید کمی بدبینی سازنده در کسب و کار داشته باشیم؟

در زندگی شخصی و خانوادگی بدبینی خوب نیست اما در بیزینس کمی بدبینی هم بد نیست!!! در این لایو آموزشی از بدبینی گفتیم و چالشهایی که یک مدیر کسب و کار با آن مواجه میشه

ادامه مطلب

جلسه روزانه موثر در شرکتهای اسکیل‌آپ

در ابتدای شکل‌گیری یک شرکت استارت ‌آپی، اعضای تیم به صورت کامل با یکدیگر در ارتباط هستند و تعداد نفرات تیم نیز معمولا کم است بنابراین هماهنگی این افراد بسیار آسان است و برگزاری جلسات هماهنگی به صورت روزانه موضوعیتی ندارد.

ادامه مطلب