تفاوت مدیریت و رهبری چیست؟

تفاوت مدیریت و رهبری

آنچه در این مقاله می‌خوانید ...

بسیاری از افراد تفاوت رهبری و مدیریت و همچنین مسئولیت های این دو را نمی دانند و با یکدیگر اشتباه می کنند …

حتی بسیاری از مدیران تصور می کنند که بر زیردستان خود ارائه می دهند، اما ممکن است این درست نباشد!

بین رهبری و مدیریت تفاوت مشخصی وجود دارد. این تفاوت نه تنها در قالب تعاریف استاندارد بلکه در نحوه مدیریت یا رهبری یک تیم توسط یک فرد نهفته است. پس شما بعنوان یک مدیر یا رهبر نیاز دارید وظایف خود را به طور دقیق بدانید و متوجه آن ها باشید.

در این مقاله ابتدا وظایف و تعاریف هر یک را به صورت خلاصه ارائه می دهیم و سپس به تفاوت مدیریت و رهبری میپردازیم

پس با ما همراه باشید…

به طورخلاصه مدیر خوب کیست؟

مدیران مسئول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع یک سازمان برای دستیابی به اهداف آن هستند. آنها بر حفظ وضعیت موجود تمرکز می کنند و اطمینان می دهند که سازمان به طور کارآمد و مؤثر عمل می کند. مدیران برای دستیابی به نتایج در یک بازه زمانی و بودجه خاص پاسخگو هستند .

 در تعریف سنتی مدیران، یک مدیر را محدود می کند که بر فعالیت های افراد نظارت کند و رفتارهای آن ها را بررسی میکند به زبان ساده، مدیران بر فعالیت های دیگران برای دستیابی به اهداف نظارت می کنند. در نیروی کار مدرن، مدیران لزومی ندارد تنها بر افراد نظارت کنند ، ممکن است مسئول سیستم ها یا وظایف خاصی باشند که انسان را درگیر نمی کند.

3 ویژگی یک مدیر خوب:

 • آن ها در رابطه با وظایف خود مسئولیت پذیر هستند
 • آن ها روی نقاط قوت هر یک از افراد تیم تمرکز می کنند
 • آن ها متعهد و به دنبال رسیدن به اهداف خود و تیم هستند

به طور خلاصه رهبر خوب کیست؟

رهبران به افرادی که یک چشم انداز یا هدف مشترک دارند الهام می بخشند و انگیزه می دهند. آنها بر ایجاد یک چشم انداز قانع کننده برای آینده تمرکز می کنند، افراد را حول آن چشم انداز همسو می کنند و به سوی آن چشم انداز آن ها را سوق می دهند و به آنها قدرت می دهند تا برای دستیابی به آن اقدام کنند. آن ها مسئول ایجاد فرهنگ نوآوری، خلاقیت و بهبود مستمر هستند

برای بیشتر آشنا شدن با مفهوم رهبری و انواع آن حتما مقاله چگونه رهبر بهتری باشیم را مطالعه کنید

3 ویژگی یک رهبر خوب :

 • آن ها به دیگران الهام می بخشند
 • آن ها دوراندیش هستند و همواره برای آینده یک چشم انداز دارند
 • آن ها باید مهارت های اجتماعی و ارتباطی خوبی داشته باشند

تفاوت اصلی مدیریت و رهبری

حالا که به طور خلاصه با ویژگی های هریک آشنا شدید به تفاوت مدیریت و رهبری میپردازیم…

اصلی ترین تفاوت رهبری و مدیریت رویکرد آن ها در دستیابی به اهداف سازمان هست ، مدیران از اختیارات خود برای هدایت افراد به سمت دستیابی به اهداف خاص در یک بازه زمانی معین استفاده می کنند.

در حالی که رهبران از نفوذ خود برای الهام بخشیدن به افراد برای کار در جهت یک چشم انداز یا هدف مشترک استفاده می کنند.

در حقیقت مدیران برای موقعیت هایی مناسب هستند که نیاز به ثبات، پیش بینی و ثبات در عملیات وجود دارد. آنها در مدیریت کارآمد و مؤثر بسیار موفق هستند. رهبران برای موقعیت‌هایی مناسب هستند که نیاز به تغییر، نوآوری، خلاقیت و ریسک‌پذیری وجود دارد. آنها در الهام بخشیدن به مردم برای تفکر خارج از چارچوب و ارائه ایده های جدید عالی هستند.

البته رهبری انواع مختلفی دارد که ما برای راحتی کار شما یک مقاله کامل در این رابطه تهیه کردیم برای یادگرفتن انواع سبک رهبری حتما این مقاله را بخوانید!

10 تفاوت رهبری و مدیریت

اولین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران بر روی ابتکار و مدیران بر روی تشابه ها تمرکز دارند

رهبران از متمایز شدن و تفاوت در میان جمعیت نمی ترسند. آنها به رویکردهای خود اطمینان دارند و تمایل به ریسک دارند. آنها در پوست خود راحت هستند در حقیقت آنها پیشگامانی هستند که مردم برای الهام گرفتن به آنها نگاه می کنند.

دومین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران بر روی چشم انداز ها تمرکز دارند و مدیران بر روی نتیجه تمرکز دارند

رهبران اغلب به عنوان افرادی رویایی توصیف می شوند در حقیقت آن ها به دنبال چشم انداز ها هستند و تمایل دارند به تصویر بزرگتر از نتایج کوتاه مدت نگاه کنند.

از سوی دیگر، مدیران تمایل دارند بر نتایج . حاصل هر کاری تمرکز کنند یعنی می خواهند نتایج را اندازه گیری کنند و به آن ها برسند.

سومین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران به دنبال تغییرات هستند و مدیران برروی وضع کنونی تمرکز دارند.

یکی از چیزهایی که برای رهبران بزرگ و خوب همیشگی است این است که آنها با تغییرات سازگار هستند. حتی اگر همه چیز عالی پیش می رود، رهبران اغلب به دنبال فضای بیشتری برای بهینه سازی هستند.

مدیرها اغلب به وضعیت موجود پایبند هستند و برای بهبود کارایی آنها تلاش می کند. آنها اغلب ریسک‌پذیر جسور شناخته نمی‌شوند، اما در عوض روی سیستم‌های موجود و وضعیت کنونی تمرکز می‌کنند.

چهارمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران به عنوان مربی و مدیران به عنوان دیکتاتور شناخته می شوند

رهبران به سرسختی و به عنوان یک مربی معروف هستند. آنها رابطه مستقیم، مثبت و گرمی با همه  زیردستان و هم تیمی های خود دارند.

شاید دیکتاتور برای شما کمی خشن بنظر برسد و همراه با بار منفی باشد اما منظور ما این نیست ، مدیران اغلب به دنبال ایجاد انگیزه نیستند بلکه بر روی نتایج هر فرد و کل تیم تمرکز دارند.

پنجمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران بر روی افراد تمرکز دارند و مدیران بر روی فرایند ها تمرکز دارند.

اغلب دیده می شود که رهبران تمرکز بیشتری بر ایجاد یک رابطه پایدار با مشتریان و همکار های خود دارند. رهبران افرادی را دارند که در سطح شخصی با آنها ارتباط برقرار می کنند. 

مدیران عموما تمایل دارند برای رسیدن به هدف بیشتر بر روی سیستم ها و فرایندها تمرکز کنند. آنها می خواهند ساختارهایی را بهینه کنند که به آنها در دستیابی به یک نتیجه خاص و هدف آن ها کمک کند. و در حقیقت تمرکزی بر روی روابط ندارند.

ششمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران به دنبال تعامل و معامله هستند در حالی که مدیران به دنبال خوب انجام شدن کارها هستند

رهبران به دنبال معامله هستند یعنی چی؟

بگذارید با یک مثال توضیح دهیم آیا زمانی را به یاد می آورید که بخاطر داشتن نمره خوب معدل شما تشویق میشدید و به شما هدیه می دادند؟ و برعکس زمانی که معدل یا نمرات پایینی داشتید تنبیه میشدید؟

این دقیقا وظیفه رهبر است او افراد تیم را در موفقیت ها و رسیدن به یک هدف تشویق کرده و برعکس هنگام برآورده نکردن انتظارات مجازات هایی درنظر دارد

هفتمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران بر روی توسعه سازمان تمرکز دارند و مدیران بر روی دستاورد ها تمرکز دارند

هدف رهبران رشد و توسغه سازمان است. آنها هر روز تلاش می کنند چیز جدیدی یادبگیرند و هر چالشی را به عنوان یک فرصت یادگیری در نظر می گیرند.

و مدیران بر روی مهارت ها و دانش موجود خود کار می کنند تا خود را ارتقا دهند. آنها مسیر موفقیت را دنبال می کنند.

هشتمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران دوراندیش هستند درحالی که مدیران به صورت خودجوش و طبق قوانین موجود به سمت موفقیت حرکت می کنند.

رهبر، فردی آینده نگر است که برای آینده بلندمدت برنامه ریزی می کند. برای سازمان خود یک چشم انداز و ماموریت تعیین می کنند و مسئولیت رسیدن به آن ها را به مدیران می سپارند. 

نهمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران باید ریسک پذیر باشند در صورتی که مدیران به نوعی ریسک گریز هستند

دهمین تفاوت رهبری و مدیریت :

 • رهبران به دنبال اثربخشی هستند در حالی که مدیران به دنبال بهره وری سازمان هستند.

به عنوان یک مدیر یا یک رهبر باید همواره به دنبال بهتر شدن خود و سازمانتان باشید همانطور که 

همه این ها رو گفتیم که چی؟

همه این ها رو گفتیم و شما رو به اندازه کافی با تفاوت مدیریت و رهبری آشنا کردیم تا شما رو متوجه کنیم که ، مدیران بر حفظ وضعیت موجود تمرکز می کنند در حالی که رهبران بر ایجاد تغییر تمرکز می کنند.

اما مهم این است که هر دو نقش در یک سازمان ضروری هستند چرا که مکمل نقاط قوت یکدیگر هستند. یک سازمان موفق هم به مدیران مؤثری نیاز دارد که بتوانند برنامه ها را به طور کارآمد اجرا کنند و هم به رهبران مؤثری نیاز دارد که بتوانند افراد را برای دستیابی به یک چشم انداز یا هدف مشترک الهام بخشند.

در نهایت اگر سوال یا پیشنهاد و انتقادی دارید خوشحال میشیم که آن را با ما ، تیم مشاوران غزال ، در میان بگذارید…

راستی نقش شما در سازمانتان چیست یک رهبر الهام بخش هستید یا یک مدیر به دنبال بهره وری هستید؟!

سوالات متداول درباره تفاوت رهبری و مدیریت

اصلی ترین تفاوت رهبری و مدیریت رویکرد آن ها در دستیابی به اهداف سازمان هست ، مدیران از اختیارات خود برای هدایت افراد به سمت دستیابی به اهداف خاص در یک بازه زمانی معین استفاده می کنند.

در حالی که رهبران از نفوذ خود برای الهام بخشیدن به افراد برای کار در جهت یک چشم انداز یا هدف مشترک استفاده می کنند.

 

مدیران مسئول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل منابع یک سازمان برای دستیابی به اهداف آن هستند. در حالی که رهبران به افرادی که یک چشم انداز یا هدف مشترک دارند الهام می بخشند و انگیزه می دهند. آنها بر ایجاد یک چشم انداز قانع کننده برای آینده تمرکز می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیس بوک تویتر پینترست linkedin واتس آپ واتس آپ تلگرام
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.
درحال بارگذاری لینک دانلود...