تیترهای تبلیغاتی
100%
تخفیف

150 تیتر تبلیغاتی جذاب تاریخ

4.80 5 رای
65000 – رایگان!

150 تیتر تبلیغاتی جذاب تاریخ​ چگونه با الگو گرفتن از تیترهای جذاب تاریخ به راحتی تیتر تبلیغاتی خودر را طراحی…

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

تشکیل یک تیم موفق

5.00 1 رای
25000 – رایگان!

حمایت از گروه‌هایی که مسئول ایجاد کسب‌وکارهای رشد یافته جدید هستند، مهم است. ایجاد یک اساسنامه گروهی، به این امر کمک خواهد کرد.

25000 – رایگان!
تدوین استراتژی
100%
تخفیف

راهنمای تدوین استراتژی

5.00 2 رای
75000 – رایگان!

با این ایبوک گام محکم‌تری برای تدوین استراتژی خود بردارید.

75000 – رایگان!
100%
تخفیف

ابزار بازنگری پیش و پس از اقدام

5.00 1 رای
30000 – رایگان!

این مجموعه ابزارها شامل موارد زیر است:

(1) یک فایل راهنما برای توضیح مفاهیم و راهنمایی شما

(2) دو کاربرگ برای انجام فعالیت‌ها و مستندسازی آنچه آموخته‌اید

(3) پست‌های الکترونیک نمونه برای کمک به شما به منظور برقراری ارتباط موثر با این فرآیند اینکه با تیم‌تان به توافق برسید.

30000 – رایگان!