100%
تخفیف

فیم وبینار استارتاپ چیست؟

5.00 2 رای
99000 – رایگان!

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: علاقه مندان به تاسیس و راه اندازی کسب‌وکار جدید

مدت زمان فیلم: ۷۵ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

99000 – رایگان!

فیلم وبینار آماده‌سازی سکوی پرتاب

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار اجرای استراتژی رشد

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار اسکیل یا شکست

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۷۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار ترمز رشد کسب‌وکار

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۷۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار قدرت یک واحدی

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار مدیریت تیم در زمان رشد

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان

فیلم وبینار مدیریت محصول برای مدیران

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۷۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

199,000 تومان