100%
تخفیف

فیم وبینار استارتاپ چیست؟

5.00 2 رای
99000 – رایگان!

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: علاقه مندان به تاسیس و راه اندازی کسب‌وکار جدید

مدت زمان فیلم: ۷۵ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

99000 – رایگان!

۲۱ کیس استادی رشد کسب‌وکار در ۷ حوزه رشد

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

۲۱ نکته کلیدی رشد کسب‌وکار در ۷ حوزه رشد جلسه او ل- رهبری و توسعه فردی ویدئو خصوصی این بخش…

990,000 تومان

پیش نیازهای سیستم‌سازی برای مدیران

بدون امتیاز 0 رای
399,000 تومان

مدرس: سید مجید ابراهیمی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

399,000 تومان

دیجیتال مارکتینگ برای مدیران عامل

مدرس: سید مجید ابراهیمی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

399,000 تومان

شاخصهای رشد ارگانیک

بدون امتیاز 0 رای
399,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

399,000 تومان

صبر استراتژیک برای رهبران

بدون امتیاز 0 رای
399,000 تومان

مدرس: علی اکبر قزوینی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

399,000 تومان

فیلم وبینار آماده‌سازی سکوی پرتاب

بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

299,000 تومان

فیلم وبینار اجرای استراتژی رشد

بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان

مدرس: مجتبی عباسیان اردکانی

مخاطب: مدیران و صاحبین کسب‌وکار

مدت زمان فیلم: ۶۰ دقیقه

فرمت: فیلم MP4

299,000 تومان