هدایای اسکیل هارنیش

نظرسنجی ۴ حوزه اسکیل آپ

در این نظرسنجی مدیران و صاحبان کسب‌وکار شرکت داشته‌اند و تعیین کرده‌اند در کدام یک از حوزه‌ها دچار چالش و مشکل بیشتری هستند.

برای شرکت در نظرسنجی و دیدن نتایج آن از لینک زیر استفاده کنید.

ابزارهای اسکیل آپ موجود در کتاب

دوره آموزشی مبانی اسکیل‌آپ

جهت تهیه این دوره آموزشی از کد تخفیف موجود در کتاب استفاده کنید.

از کجا شروع کنیم؟

سوالات زیادی پرسیده میشود که ما در کسب‌و‌کارمان از کدام یک از حوزه های افراد، استراتژی، اجرا و نقدینگی شروع کنیم؟

این سوال را نویسنده کتاب با تنظیم پرسشنامه‌ای جواب می‌دهد که ما آن را ترجمه کرده و در سایت مشاوران غزال قرار داده ایم.

لازم به ذکر است همانطور که در کتاب ذکر شده، موضوع اسکیل یک چرخه بوده و نیاز است به هر یک از این چهار حوزه به اندازه کافی و با دید همه جانبه به آن دیده شود.