آیا می‌دانید بزرگترین مانع رشد شرکت شما چیست؟

چرا برخی از کسب‌وکارها پیشرفت می کنند و برخی دیگر با مشکل مواجه می شوند؟ به این ۶ حوزه برمی گردد...

این آزمون رایگان را انجام دهید تا دریابید که کدام یک از این اشتباهات را در رشد و اسکیل کسب و کار مرتکب می شوید و چگونه باید بر آنها غلبه کنید.

می‌دانید مانع اوج گرفتن کسب‌وکارتان چیست؟​

در کدام یک از حوزه های اسکیل و رشد مشکل دارید؟

در این آزمون کوتاه و رایگان شرکت کنید تا بزرگ‌ترین فرصت خود برای گسترش کسب‌وکارتان و چگونگی تبدیل آن به یک نقطه قوت را بیابید.

پرسشنامه شناسایی موانع رشد