استراتژی

استراتژی‌های مدیریت بحران

تغییر اولویت‌های مدیریتی به سوی مدیریت بحران با بروز پاندمی کرونا در چند ماه اخیر و با گسترش بیماری کووید-۱۹، مسئولیت‌ها و نقش‌های رهبران و

مدیریت بحران
استراتژی

استراتژی‌های مدیریت بحران

تغییر اولویت‌های مدیریتی به سوی مدیریت بحران با بروز پاندمی کرونا در چند ماه اخیر و با گسترش بیماری کووید-19، مسئولیت‌ها و نقش‌های رهبران و

مدیریت تیم
رهبری

8 راه مدیریت تیم به صورت مجازی

8 راه جهت مدیریت تیم خود با وجود فاصله‌گذاری اجتماعی ویروس کویید 19 موجب اختلال قابل‌توجه و بازآرایی مجدد شرایط کاری با سرعت بسیار زیادی

رهبری
رهبری

زمانی برای رهبری هدفمند و انسانی

میزان موفقیت ما میزان اثرگذاری ما بر زندگی انسان‌هاست. -باب چپمن، ارزشِ شناسایی‌ ارزش‌ها طی چند هفته وارد بحرانی شده‌ایم که اصلاً به آن­چه تاکنون