ابزار یک صفحه‌ای خلاصه چشم‌انداز

جهت دریافت ابزار،
ایمیل خود را وارد نمایید

3 مرحله برای ایجاد ابزار خلاصه چشم انداز

این یک الگو برای نگه داشتن همه اعضای تیم شما در یک صفحه فوق العاده مفید خواهد بود. برای بهتر کردن آن – به معنای واقعی کلمه فقط یک صفحه است.

این ابزار به همه اعضای تیم شما کمک می کند تا اطلاعات شرکت شما را به خاطر بسپارند:

ارزش های اصلی خود را بسازید

وعده برند خود را بهبود ببخشید

KPI های کارمندان خود را تنظیم کنید